fbpx Instytut Biotechnologii Medycznej i Onkologii Doświadczalnej GUMed | Biuletyn Informacji Publicznej

Instytut Biotechnologii Medycznej i Onkologii Doświadczalnej GUMed | Biuletyn Informacji Publicznej

Menu - BIP

Instytut Biotechnologii Medycznej i Onkologii Doświadczalnej GUMed

Telefon: +48 58 349 14 34
Fax: +48 58 349 14 45

Kierownicy Zakładów

p.o. Dyrektora

Profesorowie

Profesorowie uczelni

Adiunkci dr. hab.

Adiunkci

Asystenci

Pracownicy

Pracownicy inżynieryjno-techniczni

Pracownicy techniczni