Biuro Parlamentu Studentów UG | Biuletyn Informacji Publicznej

Menu - BIP

Biuro Parlamentu Studentów UG

Telefon: +48 58 523 23 50
Fax: +48 58 523 23 19
Symbol: 
R512

Zadania

  1. Prowadzi obsługę organizacyjną i biurową Parlamentu Studentów Uniwersytetu.
  2. Koordynuje sprawy konferencji, zjazdów, imprez, posiedzeń i innych uroczystości organizowanych przez Parlament Studentów.
  3. Prowadzi sprawy związane z funkcjonowaniem kół naukowych. W szczególności zajmuje się organizacją i prowadzeniem okresowych szkoleń dla nowych członków kół dotyczących systemu finansowania kół przez Uniwersytet oraz trybu rozliczania przyznanych funduszy.
  4. Zajmuje się rozliczaniem kół naukowych ze środków przyznanych z puli na koła naukowe oraz przez Parlament Studentów.
  5. Kontroluje prowadzenie dokumentacji kół obejmującej sprawozdania z całorocznej działalności oraz preliminarze na kolejne kwartały.