fbpx OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI W LEŹNIE | Biuletyn Informacji Publicznej

OGŁOSZENIE O PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI W LEŹNIE


UNIWERSYTET GDAŃSKI
 
ogłasza przetarg (obejmujący negocjacje) na sprzedaż atrakcyjnie położonej nieruchomości
 
w Leźnie, gmina Żukowo, powiat kartuski, woj. pomorskie, KW nr GD1R/00034587/8.
 
W skład nieruchomości wchodzi: działka nr 99/25 o powierzchni 52 178 m² oraz budynki: budynek pałacowy o powierzchni 1309 m2, budynek oficyny o powierzchni 664,90 m² oraz otaczający park wraz infrastrukturą towarzyszącą (altany, ścieżki, aleja lipowa, miejsca postojowe, komunikacja wewnętrzna).
 
Cena wywoławcza wynosi: 16 500 000,00 zł (słownie szesnaście milionów pięćset tysięcy złotych)
Wadium w kwocie:  850 000,00 zł (słownie osiemset pięćdziesiąt tysięcy złotych), należy wpłacić przelewem na konto:
PEKAO S.A. IV/O Gdańsk: 54 1240 1271 1111 0000 1492 5434 do dnia 25 stycznia 2023 r.
(liczy się data wpływu na konto bankowe UG )
Szczegóły dotyczące przetargu znajdują się na stronie internetowej https://nieruchomosci.ug.edu.pl
Pisemne oferty z podaniem ceny oraz potwierdzeniem złożenia wadium, zgodnie z „Regulaminem i Informacją dotyczącą przetargu (obejmującego negocjacje) na sprzedaż nieruchomości gruntowej wraz z zespołem pałacowo-parkowym  położonej w miejscowości Leźno, gmina Żukowo, powiat kartuski, woj. pomorskie” zamieszczonym pod adresem: https://nieruchomosci.ug.edu.pl w zakładce „Leźno gmina Żukowo”, należy składać osobiście lub przesłać pocztą do dnia 1 lutego 2023  r. do godz. 12:00 na adres: Uniwersytet Gdański ul. Bażyńskiego 1a, 80-309 Gdańsk, pok. 320 z dopiskiem ”Przetarg  Pałac w Leźnie – „NIE OTWIERAĆ”. Wszelkie informacje można uzyskać pod numerem telefonu (58) 523-24-94 w godz. 10.00–14.00 lub osobiście w biurze ww. miejscu.

Uniwersytet Gdański zastrzega sobie prawo w każdym czasie do:
  1. odwołania/unieważnienia/zamknięcia bez wybrania oferenta przetargu/warunków przetargu i/lub ogłoszenia, w całości lub w części, bez podania przyczyny, na każdym etapie postępowania,
  2. zmiany warunków przetargu i/lub ogłoszenia.

ZałącznikWielkość
PDF icon Ogłoszenie205.69 KB
Jednostka odpowiedzialna za treść: Dział Organizacyjny (napisz do działu)
Podmiot udostępniający: Uniwersytet Gdański
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: Anna Pauli
Ostatnia modyfikacja: czw., 23.03.2023 r., 11:20
Data publikacji: śr., 08.06.2016 r., 15:57