fbpx Ogłoszenie o rozstrzygnięciu naboru partnera do realizacji projektu "Uczelnia Dostępna" | Biuletyn Informacji Publicznej

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu naboru partnera do realizacji projektu "Uczelnia Dostępna" | Biuletyn Informacji Publicznej

Menu - BIP

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu naboru partnera do realizacji projektu w ramach konkursu POWR.03.05.00-IP.08-00-DOS/19 "Uczelnia Dostępna"

Uniwersytet Gdański, jako podmiot ubiegający się o dofinansowanie, zgodnie z postanowieniami art. 33 ustawy z dnia z 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. 2018 poz. 1431), rozstrzygnął nabór Partnera do projektu, przygotowywanego w ramach Działania 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych, Osi III Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 – Konkurs nr POWR.03.05.00-IP.08-00-DOS/19 „Uczelnia dostępna” ogłoszony przez Narodowy Centrum Badań i Rozwoju.

 

W wyniku oceny złożonych ofert, wybrano ofertę następującego podmiotu:

Fundacja Instytut Rozwoju Regionalnego, ul. Wybickiego 3A, 31-261, Kraków.

Jednostka odpowiedzialna za treść: Dział Organizacyjny (napisz do działu)
Podmiot udostępniający: Uniwersytet Gdański
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Sławomir Ważny
Treść wprowadzona przez: Sławomir Ważny
Ostatnia modyfikacja: pt., 14.06.2019 r., 13:42
Data publikacji: pt., 14.06.2019 r., 13:03