fbpx OGŁOSZENIE O NABORZE PARTNERA DO REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH KONKURSU POWR.02.15.00-IP.02-00-001/20 „Wypracowanie i upowszechnienie przykładowych rozwiązań w zakresie współpracy szkół zawodowych z wyższymi – II edycja” | Biuletyn Informacji Publicznej

Menu - BIP

OGŁOSZENIE O NABORZE PARTNERA DO REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH KONKURSU POWR.02.15.00-IP.02-00-001/20 „Wypracowanie i upowszechnienie przykładowych rozwiązań w zakresie współpracy szkół zawodowych z wyższymi – II edycja”

Informacja: 

Uniwersytet Gdański informuje, iż z powodu ograniczenia funkcjonowania podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki, w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem koronawirusa SARS-Cov-2, Uczelnia nie będzie aplikowała do poniższego konkursu nr POWR.02.15.00-IP.02-00-001/20 „Wypracowanie i upowszechnienie przykładowych rozwiązań w zakresie współpracy szkół zawodowych z wyższymi – II edycja”, ogłoszonego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

 

____________

 

OGŁOSZENIE O NABORZE PARTNERA DO REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH KONKURSU POWR.02.15.00-IP.02-00-001/20 „Wypracowanie i upowszechnienie przykładowych rozwiązań w zakresie współpracy szkół zawodowych z wyższymi – II edycja”

Uniwersytet Gdański ogłasza nabór partnera do projektu przygotowywanego w ramach Działania 2.15: Kształcenie i szkolenie zawodowe dostosowane do potrzeb zmieniającej się gospodarki – Konkurs nr POWR.02.15.00-IP.02-00-001/20 „Wypracowanie i upowszechnienie przykładowych rozwiązań w zakresie współpracy szkół zawodowych z wyższymi – II edycja” ogłoszonego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Konkurs na wybór partnera prowadzony jest zgodnie z postanowieniami art. 33 ustawy z dnia z 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (Dz.U. 2018 poz. 1431) i dotyczy podmiotów innych niż wymienione w art. 3 ust.1pkt 1–3a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 i 2018), które wniosą do projektu zasoby ludzkie, organizacyjne, techniczne lub finansowe oraz wspólnie z projektodawcą będą uczestniczyć w przygotowywaniu wniosku o dofinansowanie projektu, jak również w jego realizacji. Partnerem nie może być podmiot wykluczony  z możliwości otrzymania dofinansowania (o którym mowa w art. 207 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych). Partnerem nie może być również podmiot zalegający z należnościami publiczno-prawnymi.

Celem partnerstwa jest współpraca przy opracowaniu i realizacji projektu przygotowywanego w ramach konkursu nr POWR.02.15.00-IP.02-00-001/20 ogłoszonego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Informacje o konkursie wraz z regulaminem konkursu zamieszczone są na stronie internetowej: https://efs.men.gov.pl/nabory/konkurs-wypracowanie-i-upowszechnienie-przykladowych-rozwiazan-w-zakresie-wspolpracy-szkol-zawodowych-z-wyzszymi-ii-edycja/

Celem projektu jest wypracowanie i upowszechnienie przykładowych rozwiązań w zakresie współpracy szkół zawodowych z wyższymi, w tym:

  • przykładowego programu nauczania dla danego zawodu, uwzględniającego współpracę szkół zawodowych z wyższymi w jego realizacji,
  • przykładowej organizacji zajęć dla uczniów przez wykładowców z wykorzystaniem bazy dydaktycznej szkoły zawodowej lub wyższej,
  • propozycji działań mających na celu zapoznawanie uczniów i nauczycieli kształcenia zawodowego z nowymi technikami/technologiami stosowanymi w danej branży/zawodzie,
  • przykładowych form doskonalenia nauczycieli kształcenia zawodowego.

 

 

ZałącznikWielkość
Plik Formularz31.47 KB
Plik Regulamin43.02 KB
Jednostka odpowiedzialna za treść: Dział Organizacyjny (napisz do działu)
Podmiot udostępniający: Uniwersytet Gdański
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Sławomir Ważny
Treść wprowadzona przez: Sławomir Ważny
Ostatnia modyfikacja: wt., 31.03.2020 r., 12:14
Data publikacji: czw., 05.03.2020 r., 13:41