fbpx Ogłoszenie o naborze Partnera - Konkurs finansowany z EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020 | Biuletyn Informacji Publicznej

Menu - BIP

Konkurs finansowany z EFRR w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020

Uniwersytet Gdański ogłasza nabór partnera do projektu przygotowywanego w ramach konkursu finansowanego z  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020 Działanie 4.2  Infrastruktura uczelni prowadzących kształcenie o profilu praktycznym

Konkurs na wybór partnera prowadzony jest zgodnie z postanowieniami  art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020. (Dz.U. 2014 poz. 1146)

Informacje  o  konkursie  wraz  z  regulaminem  konkursu  zamieszczone  są  na  stronie internetowej  http://www.rpo.pomorskie.eu/-/nabor-wnioskow-o-dofinansowanie-projektow-w-ramach-dzialania-4-2-infrastruktura-uczelni-prowadzacych-ksztalcenie-o-profilu-praktycznym-rpo-wp-2014-202

Celem partnerstwa jest podjęcie wspólnych działań na rzecz przygotowania i realizacji działań miękkich projektu: „Laboratorium symulacji nagrań telewizyjnych i dokumentacji filmowej Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku - adaptacja oraz wyposażenie na potrzeby kierunków o profilu praktycznym”.

Celem Projektu jest dostosowanie oferty kształcenia do potrzeb gospodarki i poprawa przyszłej zatrudnialności absolwentów kierunków o profilu praktycznym Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego) oraz Wiedza o filmie i kulturze audiowizualnej (Wydział Filologiczny Uniwersytetu Gdańskiego). 

ZałącznikWielkość
Plik Formularz oferty współpracy19.91 KB
Plik Ogłoszenie20.24 KB
Microsoft Office document icon Protokół wyboru partnera368.5 KB
Microsoft Office document icon Regulamin konkursu62 KB
Jednostka odpowiedzialna za treść: Dział Organizacyjny (napisz do działu)
Podmiot udostępniający: Uniwersytet Gdański
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Anna Pauli
Treść wprowadzona przez: Anna Pauli
Ostatnia modyfikacja: śr., 08.06.2016 r., 16:02
Data publikacji: śr., 08.06.2016 r., 16:02