fbpx Ogłoszenie o naborze Partnera - Konkurs finansowany z EFRR - działanie 4.2 Infrastruktura uczelni prowadzących kształcenie o profilu praktycznym | Biuletyn Informacji Publicznej

Menu - BIP

Konkurs finansowany z EFRR - działanie 4.2 Infrastruktura uczelni prowadzących kształcenie o profilu praktycznym

Uniwersytet Gdański ogłasza nabór partnera do projektu przygotowywanego w ramach konkursu finansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020 Działanie 4.2 Infrastruktura uczelni prowadzących kształcenie o profilu praktycznym.

Konkurs na wybór partnera prowadzony jest zgodnie z postanowieniami art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020. (Dz.U. 2014 poz. 1146) Informacje o konkursie wraz z regulaminem konkursu zamieszczone są na stronie internetowej http://www.rpo.pomorskie.eu/-/nabor-wnioskow-o-dofinansowanie-projektow-...

Celem partnerstwa jest podjęcie wspólnych działań na rzecz przygotowania i realizacji działań miękkich projektu: „Laboratorium symulacji nagrań telewizyjnych i dokumentacji filmowej Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku - adaptacja oraz wyposażenie na potrzeby kierunków o profilu praktycznym”.

Celem Projektu jest dostosowanie oferty kształcenia do potrzeb gospodarki i poprawa przyszłej zatrudnialności absolwentów kierunków o profilu praktycznym Dziennikarstwo i komunikacja społeczna (Wydział Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego) oraz Wiedza o filmie i kulturze audiowizualnej (Wydział Filologiczny Uniwersytetu Gdańskiego).

Jednostka odpowiedzialna za treść: Dział Organizacyjny (napisz do działu)
Podmiot udostępniający: Uniwersytet Gdański
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Sławomir Ważny
Treść wprowadzona przez: Anna Pauli
Ostatnia modyfikacja: śr., 29.06.2016 r., 14:35
Data publikacji: śr., 08.06.2016 r., 15:57