fbpx Konkurs na wyłonienie Partnera spoza sektora finansów publicznych do wspólnej realizacji projektu | Biuletyn Informacji Publicznej

Menu - BIP

OGŁOSZENIE O NABORZE PARTNERA DO PROJEKTU W RAMACH DZIAŁANIA 4.2 RPO WP 2014 – 2020

Uniwersytet Gdański ogłasza nabór partnera do projektu przygotowywanego w ramach konkursu finansowanego z  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020 Działanie 4.2  Infrastruktura uczelni prowadzących kształcenie o profilu praktycznym

Konkurs na wybór partnera prowadzony jest zgodnie z postanowieniami  art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014–2020. (Dz.U. 2014 poz. 1146)

Informacje  o  konkursie  wraz  z  regulaminem  konkursu  zamieszczone  są  na  stronie internetowej  http://www.rpo.pomorskie.eu/-/nabor-wnioskow-o-dofinansowanie-projektow-w-ramach-dzialania-4-2-infrastruktura-uczelni-prowadzacych-ksztalcenie-o-profilu-praktycznym-rpo-wp-2014-202

Celem partnerstwa jest podjęcie wspólnych działań na rzecz przygotowania i realizacji działań miękkich projektu: „Rozbudowa budynku Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego w Gdańsku na potrzeby kształcenia na kierunku o profilu praktycznym”.

Celem Projektu jest dostosowanie oferty kształcenia do potrzeb gospodarki i poprawa przyszłej zatrudnialności absolwentów Wydziału Matematyki, Fizyki i Informatyki Uniwersytetu Gdańskiego. Pozwoli to na uruchomienie nowych studiów na kierunku Informatyka o profilu praktycznym; specjalność Programista aplikacji internetowych.

ZałącznikWielkość
Plik Formularz oferty19.55 KB
Plik Ogłoszenie22.71 KB
Microsoft Office document icon Protokół wyboru362.5 KB
Microsoft Office document icon Regulamin konkursu61.5 KB
PDF icon PROTOKÓŁ z Wyboru Partnera683.38 KB
Jednostka odpowiedzialna za treść: Dział Organizacyjny (napisz do działu)
Podmiot udostępniający: Uniwersytet Gdański
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Sławomir Ważny
Treść wprowadzona przez: Anna Pauli
Ostatnia modyfikacja: śr., 29.06.2016 r., 14:19
Data publikacji: śr., 08.06.2016 r., 14:07