fbpx Konkurs na najem pomieszczeń pod usługi gastronomiczne w budynku Wydziału Oceanografii i Geografii przy ul. Piłsudskiego 46 w Gdyni | Biuletyn Informacji Publicznej

Konkurs na najem pomieszczeń pod usługi gastronomiczne w budynku Wydziału Oceanografii i Geografii przy ul. Piłsudskiego 46 w Gdyni

1. Organizator konkursu:
Uniwersytet Gdański z siedzibą w Gdańsku
80-309 Gdańsk, ul. Bażyńskiego 8, NIP: 584-020-32-39
 2. Uniwersytet Gdański zaprasza do składania ofert na najem pomieszczeń przeznaczonych do prowadzenia działalności                         gastronomicznej w zakresie żywienia pracowników, studentów i gości Uniwersytetu Gdańskiego, mieszczących się w budynku Wydziału        Oceanografii i Geografii w Gdyni przy ul. Piłsudskiego 46, o łącznej powierzchni 91,97 m², w tym:
Nazwa pomieszczenia powierzchnia
WC 1,50
KAwiarnia 7,87
Bar 56,62
Magazyn napojów 3,10
Pomieszczenie socjalne 3,84
Przedsionek 3,70
Zaplecze 11,34
Zmywalnia 4,00

3. Warunkiem przystąpienia do konkursu i złożenia oferty jest akceptacja poniższych uwarunkowań:
 • Zaproponowanie kwoty czynszu miesięcznego najmu w wysokości minimum 600 zł netto/1 mc,
 • Ponoszenia kosztów wynikających z eksploatacji, w szczególności:
            - energia elektryczna,
            - energia cieplna,
            - woda i odprowadzanie ścieków,
            - wywóz nieczystości komunalnych,
            - zwrot kosztów z tyt. podatku od nieruchomości
            - koszty związane z oczyszczaniem separatora tłuszczu
 • Wpłata kaucji do zawartej umowy najmu w wysokości trzykrotności czynszu miesięcznego,
 • Przeprowadzenie remontu i dostosowanie lokalu na koszt Najemcy przed rozpoczęciem prowadzenia sprzedaży,
 • Zapewnienie nowoczesnego wyglądu, aranżacji przestrzeni dostosowanej do środowiska studenckiego – projekt wymaga akceptacji ze strony UG,
 • Utrzymanie właściwego stanu technicznego,
 • Wykazanie doświadczenia w prowadzeniu działalności gastronomicznej – min. 12 miesięcy,
 • Zapewnienie dużej różnorodności dań w tym potraw mięsnych, rybnych, wegetariańskich, wegańskich
 • Okresowo zmienne menu,
 • Zapewnienie oferty dla gości zewnętrznych Uczelni w tym obsługi konferencji,
 • Zapewnienie oferty gotowych produktów żywnościowych,
 • Dostosowanie dni i godzin otwarcia punktu do godzin zajęć studentów.
4. Oferty winny zawierać:
 • Dane firmy (nr wpisu do KRS lub CEIDG), nr telefonu, NIP,
 • Propozycja menu z cenami i gramaturą, uwzględniając zestawy dnia oraz dania wegańskie i wegetariańskie,
 • Propozycja stawki czynszu miesięcznego netto – stawka za 1m2
 • Doświadczenie w branży gastronomicznej 
 • Wstępną propozycję aranżacji wnętrza – forma dowolna

Przy wyborze oferty Uniwersytet Gdański będzie kierował się zaproponowaną stawką czynszu, doświadczeniem oraz różnorodnością menu.

Pisemne oferty można składać osobiście, e-mailem lub pocztą do dnia 28.10.2022 roku do godziny 12.00 na adres: Uniwersytet Gdański Dział Administrowania Nieruchomościami ul. Bażyńskiego 1a, 80-309 Gdańsk pok. 320, tel. 58/523 2116 lub email: nieruchomosci@ug.edu.pl

z dopiskiem "BUFET GDYNIA".

Ewentualnych dodatkowych informacji ściśle związanymi z pomieszczeniami udziela Administrator Obiektu pod tel.725 991 147, w godz. 8.00-14.00, e-mail cezary.blaszczyk@ug.edu.pl . Pomieszczenia można oglądać po uprzednim uzgodnieniu z Administratorem.

Uniwersytet Gdański zastrzega sobie prawo do skontaktowania się z wybranymi oferentami.

 

Klauzula informacyjna:

 

Uniwersytet Gdański informuje, iż klauzula informacyjna dotycząca danych osobowych zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanego dalej „RODO” znajduje się pod adresem internetowym: https: //bip.ug.edu.pl/.

ZałącznikWielkość
PDF icon Ogłoszenie146.69 KB
Jednostka odpowiedzialna za treść: Dział Organizacyjny (napisz do działu)
Podmiot udostępniający: Uniwersytet Gdański
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Teresa Tokarczyk-Łyszczarz
Treść wprowadzona przez: Anna Pauli
Ostatnia modyfikacja: pon., 24.10.2022 r., 13:52
Data publikacji: śr., 08.06.2016 r., 15:57