fbpx Uniwersyteckie Liceum Ogólnokształcące | Biuletyn Informacji Publicznej

Menu - BIP

Uniwersyteckie Liceum Ogólnokształcące

Uniwersyteckie Liceum Ogólnokształcące im. Pawła Adamowicza

 
ul. Jana Bażyńskiego 4
80-309 Gdańsk
 
 
tel. 58 523 26 90 lub 58 523 26 91
 
Na podstawie art. 88 ust. 1, w związku z art. 8 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe [tj. Dz/U. z 2018, poz. 996 ze zm.] stanowi się, co następuje: Tworzy się z dniem 1 września 2019 r. liceum, ogólnokształcące, którego ukończenie umożliwia uzyskanie świadectwa dojrzałości po zdaniu egzaminu maturalnego: Uniwersyteckie Liceum Ogólnokształcące w Gdańsku. 
 
Organem prowadzącym szkołę jest Fundacją Pozytywne Inicjatywy z siedzibą 84-100 Puck, ul. Przebendowskiego 12,  KRS 0000404767, NIP: 5871698532, REGON: 221581359
 

Kierownictwo

mgr Waldemar KOTOWSKI, Dyrektor   
 
mgr Aleksandra IWEN, Wicedyrektor
 

 

Jednostka odpowiedzialna za treść: Dział Organizacyjny (napisz do działu)
Podmiot udostępniający: Uniwersytet Gdański
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Ewa Jaros
Treść wprowadzona przez: Anna Pauli
Ostatnia modyfikacja: czw., 03.02.2022 r., 11:38
Data publikacji: śr., 03.03.2021 r., 13:31