fbpx Zarządzenie nr 124/R/19 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 31 grudnia 2019 roku w sprawie powołania Zarządu Fundacji im. Johanna Gottfrieda Herdera | Biuletyn Informacji Publicznej

Menu - BIP

Zarządzenie nr 124/R/19
Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
31 grudnia 2019 roku
w sprawie powołania Zarządu Fundacji im. Johanna Gottfrieda Herdera

Status aktu: obowiązujący

Na podstawie § 33 ust. 1 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 13 czerwca 2019 roku oraz § 15 Statutu Fundacji im. Johanna Gottfrieda Herdera z dnia 27 lutego 1991 r. ze zm. – zarządza się, co następuje:

 

§ 1.

Powołuje się Zarząd Fundacji im. Johanna Gottfrieda Herdera w składzie:

  1. prof. dr hab. Jerzy Piotr Gwizdała – Przewodniczący Zarządu Fundacji;
  2. dr hab. Aneta Oniszczuk-Jastrząbek, prof. UG – Prorektor ds. Informatyzacji i Umiędzynarodowienia UG – Zastępca Przewodniczącego Zarządu Fundacji;
  3. Cornelia Pieper – Konsul Generalna Republiki Federalnej Niemiec w Gdańsku – członek Zarządu Fundacji;
  4. dr hab. Maciej Michalski, prof. UG – Dziekan Wydziału Filologicznego UG – członek Zarządu Fundacji;
  5. prof. dr hab. Mirosław Ossowski – Dyrektor Instytutu Filologii Germańskiej UG – członek Zarządu Fundacji;
  6. dr hab. Hadrian Lankiewicz, prof. UG – Dyrektor Instytutu Lingwistyki Stosowanej UG – członek Zarządu Fundacji;
  7. mgr Alina Swebocka – Dyrektor Centrum Języków Obcych UG – członek Zarządu Fundacji;
  8. dr Maria Żukowska – Kierownik Centrum Herdera UG – członek Zarządu Fundacji.

 

§ 2.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Rektor

Uniwersytetu Gdańskiego

prof. dr hab. Jerzy Piotr Gwizdała

Ostatnia modyfikacja: 
piątek, 10 stycznia 2020 roku, 9:13
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Sławomir Ważny
Treść wprowadzona przez: Sławomir Ważny