fbpx Uchwała nr 27/19 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 25 kwietnia 2019 roku w sprawie utworzenia na Wydziale Nauk Społecznych jednolitych studiów magisterskich o profilu ogólnoakademickim na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna | Biuletyn Informacji Publicznej

Uchwała nr 27/19 Senatu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 25 kwietnia 2019 roku w sprawie utworzenia na Wydziale Nauk Społecznych jednolitych studiów magisterskich o profilu ogólnoakademickim na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna | Biuletyn Informacji Publicznej

Menu - BIP

Uchwała nr 27/19
Senatu Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
25 kwietnia 2019 roku
w sprawie utworzenia na Wydziale Nauk Społecznych jednolitych studiów magisterskich o profilu ogólnoakademickim na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

Status aktu: obowiązujący
Data wejścia w życie: 
czwartek, 25 kwietnia 2019 roku

Na podstawie art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym
(t.j. Dz. U. z 2017 r., poz. 2183 ze zm.) w związku z art. 205 ust. 4 ustawy z dnia 3 lipca 2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r., poz. 1669) oraz § 37 ust. 1 pkt 8 Statutu Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 8 czerwca 2006 roku (ze zm.) – uchwala się, co następuje:

 

§ 1.

Na Wydziale Nauk Społecznych tworzy się jednolite studia magisterskie o profilu ogólnoakademickim na kierunku Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna od roku akademickiego 2019/2020.

 

§ 2.

Określa się efekty uczenia się dla kierunku studiów, o którym mowa w § 1, stanowiące załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 3.

Informacje ogólne o programie studiów wraz z wskazaniem dyscyplin, w tym dyscypliny wiodącej, do których odnoszą się efekty uczenia się, stanowią załącznik do niniejszej uchwały.

 

§ 4.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

 

Przewodniczący Senatu

Rektor Uniwersytetu Gdańskiego

dr hab. Jerzy Piotr Gwizdała

profesor nadzwyczajny

Załączniki

ZałącznikWielkość
PDF icon Załącznik do uchwały Senatu 27/191.39 MB
PDF icon Kopia do wydruku254.69 KB
Ostatnia modyfikacja: 
wtorek, 7 maja 2019 roku, 12:01
Treść ostatnio zmodyfikowana przez: Sławomir Ważny
Treść wprowadzona przez: Sławomir Ważny