Zarządzenie nr 39/R/13 Rektora Uniwersytetu Gdańskiego z dnia 4 kwietnia 2013 roku w sprawie Księgi Identyfikacji Wizualnej Uniwersytetu Gdańskiego | Biuletyn Informacji Publicznej

Menu - BIP

Zarządzenie nr 39/R/13
Rektora Uniwersytetu Gdańskiego
z dnia
4 kwietnia 2013 roku
w sprawie Księgi Identyfikacji Wizualnej Uniwersytetu Gdańskiego

Niniejszy akt normatywny NIE obowiązuje

Na podstawie art. 66 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz.1365 z późn. zm.) i § 40 Statutu UG, zarządza się, co następuje:

 

§ 1

  1. W celu umocnienia wizerunku Uczelni oraz unifikacji i standaryzacji projektów graficznych związanych z Uniwersytetem Gdańskim wprowadza się Księgę identyfikacji wizualnej Uniwersytetu Gdańskiego stanowiącą załącznik do niniejszego zarządzenia.
  2. Księga, o której mowa w ust. 1, stanowi zbiór standardów i reguł odnoszących się do przyjętego przez Uniwersytet Gdański znaku graficznego oraz elementów tworzących spójny system identyfikacji wizualnej Uczelni takich jak kolorystyka, typografia czy charakterystyczne elementy graficzne, które są wykorzystywane zarówno w komunikacji wewnętrznej jak i zewnętrznej Uniwersytetu Gdańskiego.

 

§ 2

Traci moc obowiązującą zarządzenie nr 42/R/05 Rektora UG z dnia 16 grudnia 2005 roku w sprawie wprowadzenia „Identyfikacji wizualnej Uniwersytetu Gdańskiego”.

 

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Rektor Uniwersytetu Gdańskiego
prof. dr hab. Bernard Lammek

 


Otwarte pliki szablonów poszczególnych projektów graficznych w wersji Corel Draw są dostępne w Biurze Promocji UG: tel. (58) 523 25 55 lub 25 51, e-mail: promocja@ug.edu.pl

Załączniki

ZałącznikWielkość
PDF icon Księga Identyfikacji Wizualnej UG37.19 MB
Ostatnia modyfikacja: 
środa, 19 grudnia 2018 roku, 13:45
Treść ostatnio zmodyfikowana przez:
Treść wprowadzona przez: Import Importowicz